Cysill Ar-lein

Fersiwn ar-lein o Cysill yw Cysill Ar-lein gan yr Uned Technoleg Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Mae ar gael i’w ddefnyddio a ddim ond mae’n cael ei ddefnyddio i astudio patrymau defnydd, yn ddi-enw, er mwyn gwella rhaglen Cysill.

Cysill Ar-lein