Cysill Ar-lein

Fersiwn ar-lein o Cysill yw Cysill Ar-lein gan yr Uned Technoleg Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Cysill Ar-lein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae ar gael i’w ddefnyddio am ddim.

Cofiwch ei fod yn cael ei ddefnyddio i astudio patrymau defnydd, yn ddi-enw, er mwyn gwella rhaglen Cysill. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth breifat yn eich testun i’w wirio.