Gwirio

Mae offer gwirio testun yn bwysig ar gyfer pawb. Dyw’r Gymraeg, fel unrhyw iaith arall, ddim yn hawdd ei hysgrifennu’n gwbl gywir, felly mae’n werth gwneud defnydd o’r offer sydd ar gael.

Mae’r offer yn cynnwys gwiryddion sillafu, sy’n gosod sgwigls coch o dan eiriau sydd angen eu cywiro, e.e. LibreOffice a Microsoft Office, a Firefox a Microsoft Edge; a gwiryddion gramadeg, e.e. Cysgliad, sy’n taro golwg dros ramadeg eich testun. Mae nhw’n offer defnyddiol ar gyfer osgoi camgymeriadau ac embaras. 🙂

Mae’r adran hon yn trafod yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer y Gymraeg.