Linux

Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur Linux. Mae’r dudalen yma’n cyfeirio at yr hanfodol – mae yna lwyth o rai eraill. Mae cyfran reit sylweddol o ryngwynebau’r dosbarthiadau hyn ar gael yn Gymraeg ond nid y cyfan.

Mae’r dosbarthiadau isod yn cael eu dosbarthu drwy’r we ar ffurf CD byw neu drwy gof bach USB fel bod modd i chi eu treialu. Y ffordd hawsaf i gael gafael arnynt yw drwy gwefannau eu cynhyrchwyr.

Ysgrifennu llythyr neu adroddiad?

Mae LibreOffice  yn cynnig dewis helaeth o raglenni swyddfa safonol. Mae Microsoft yn cynnig Microsoft Office ar-lein o’r enw Office 365 sydd ar gael drwy danysgrifiad ac mae rhai rhaglenni ar gael yn Gymraeg.

Crwydro’r we?

Mae Mozilla Firefox yn boblogaidd, cyflym a diogel. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod y Gymraeg fel eich prif iaith. Byddwch yn derbyn tudalennau gwe sydd wedi eu nodi fel rhai yn Gymraeg drwy wneud hynny. Settings>Content>Language>Choose>Choose language to add…

Derbyn ac anfon e-byst

E-byst Ar-lein

Mae Outlook.com, gwasanaeth e-bost ar lein Microsoft yn darparu rhyngwyneb Cymraeg derbyn cyfansoddi ac anfon e-byst. Bydd angen defnyddio eich manylion cofrestru gyda Microsoft i gael defnyddio’r gwasanaeth hwn. Cog bach ar y dde>Settings>Language.

Mae rhyngwyneb Gmail ar gael yn Gymraeg. Ewch i wefan Google, cofrestru am gyfrif os nad oes un gennych, a dewis y Gymraeg o ddewislen Language yn y Gosodiadau (Eicon Cog bach ar y dde). Mae modd defnyddio gwirydd sillafu Firefox a Cysill A-lein i gadw trefn ar bethau hefyd.

Rhaglenni E-byst

Mantais trin eich e-byst trwy raglen e-bost ac nid ar-lein yw bod copi o’ch e-byst yn cael eu cadw ar eich cyfrifiadur, rhag ofn i rywbeth ddigwydd i’ch cyfrif a’ch bod yn methu cael mynediad ato.

Mae Mozilla Thunderbird yn rhaglen gynhwysfawr iawn sy’n cynnwys gallu trin cyfrifon lluosog,  delio gyda sbam, llyfr cyfeiriadau, ac adnabod e-byst peryglus. Mae hefyd yn medru delio gyda gwasanaethau sgwrsio amrywiol, megis, Google Talk, IRC, Twitter yn ogystal â chalendr a rhaglen tasgau.

Darparu Gwefan neu Flog?

Os ydych am greu gwefan neu wefan blogio parod ac am ddim mae modd defnyddio WordPress.com i wneud hynny. Bydd angen talu am nodweddion mwy cynhwysfawr. Os ydych am hunan letya ac angen rhywbeth mwy sylweddol ac eisiau ei wneud eich hun, mae modd defnyddio WordPress.org.