Apple OSX

Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur Apple. Mae’r dudalen yma’n cyfeirio at yr hanfodol – mae yna lwyth o rai eraill ar gael.

Dyma’r rhaglenni sy’n addas ar gyfer y tasgau mwyaf cyffredin ac mae’r rhan fwyaf ar gael ar gyfer yr Apple Mac.

Mae’r rhaglenni yn addas ar gyfer y swyddfa, yr ysgol a’r cartref.

* Ysgrifennu llythyr neu adroddiad?

Mae LibreOffice a Microsoft Office yn cynnig dewis helaeth o raglenni swyddfa safonnol. Mae Microsoft yn cynnig Microsoft Office ar-lein o’r enw Office 365 sydd ar gael drwy danysgrifiad ac mae peth rhaglenni ar gael yn Gymraeg.

* Crwydro’r we?

Mae Mozilla Firefox yn boblogaidd, cyflym a diogel. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod y Gymraeg fel eich prif iaith. Byddwch yn derbyn tudalennau gwe sydd wedi eu nodi fel rhai yn Gymraeg drwy wneud hynny. Settings>Content>Language>Choose>Choose language to add…

* Derbyn ac anfon e-byst

E-byst Ar-lein

Mae Outlook.com, gwasanaeth e-bost ar lein Microsoft yn darparu rhyngwyneb Cymraeg derbyn cyfansoddi ac anfon e-byst. Bydd angen defnyddio eich manylion cofrestru gyda Microsoft i gael defnyddio’r gwasanaeth hwn. Cog bach ar y dde>Settings>Language.

Mae rhyngwyneb Gmail ar gael yn Gymraeg. Ewch i wefan Google, cofrestru am gyfrif os nad oes un gennych, a dewis y Gymraeg o ddewislen Language yn y Gosodiadau (Eicon Cog bach ar y dde). Mae modd defnyddio gwirydd sillafu Firefox a Cysill i gadw trefn ar bethau hefyd.

Rhaglenni E-byst

Mantais trin eich e-byst trwy raglen e-bost ar-lein yw bod copi o’ch e-byst yn cael eu cadw ar eich cyfrifiadur, rhag ofn i rywbeth ddigwydd i’ch cyfrif ach bod yn methu cael mynediad ato.

Mae Mozilla Thunderbird yn rhaglen gynhwysfawr iawn sy’n cynnwys gallu trin cyfrifon lluosog,  delio gyda sbam, llyfr cyfeiriadau, ac adnabod e-byst peryglus. Mae hefyd yn medru delio gyda gwasanaethau sgwrsio amrywiol, megis, Google Talk, IRC, Twitter yn ogystal â chalendr a rhaglen tasgau.

* System gyfan?

Ychydig iawn o ddarpariaeth sydd gan yr Apple Mac, yn anffodus. Mae modd gosod y dyddiad ac amser yn Gymraeg drwy’r dewisiadau. Gobeithio y daw rhagor yn y man.

*Blogio?

Os ydych am greu gwefan neu wefan blogio parod ac am ddim mae modd defnyddio WordPress.com i wneud hynny. Bydd angen talu am nodweddion mwy cynhwysfawr. Os ydych am hunan letya ac angen rhywbeth mwy sylweddol ac eisiau ei wneud eich hun, mae modd defnyddio  WordPress.org.

Crynhoi newyddion ac erthyglau?

Mae Netvibes yn ddarparwr newyddion a gwybodaeth drwy lif (RSS), anfon a derbyn trydariadau ac mae modd darparu eich deunydd eich hun a’i rannu gyda’ch ffrindiau.

Lle mae dechrau?

Gosod y ddwy raglen yma:

* Firefox – er mwyn crwydro’r we

* LibreOffice – casgliad o offer swyddfa ar gyfer ysgrifennu llythyron ac adroddiadau yn cynnwys gwirydd sillafu Cymraeg.

Enghraifft ar y Mac:

1. Cliciwch ar enw Firefox i fynd i dudalen y rhaglen a dilyn y cysylltiad yn ei flaen
2. Crëwch ffolder ar gyfer Ffeiliau o’r We ar eich bwrdd gwaith
3. Llwythwch y rhaglen i lawr i’r ffolder hwnnw
4. Cliciwch ar y ffeil weithredu – .dmg ar gyfer y Mac a dilyn y cyfarwyddiadau