Apple Mac

Er nad yw Apple yn darparu rhyngwyneb Cymraeg ar gyfer eu cyfrifiaduron, mae modd cymryd camau i sicrhau fod y cyfrifiadur yn rhoi rhywfaint o gefnogaeth i ddefnyddwyr Cymreig.

Dyma gyfarwyddid ar sut mae gwneud hynny:

Iaith y System

Mae angen agor System Preferences, a wedyn Language & Region. Wedyn ychwanegu iaith drwy glicio ar y ‘+’, dewis Cymraeg o’r rhestr ac pwyso Add.
Screenshot 2021-02-04 at 16.34.48.png
Wedyn, mae angen llusgo Cymraeg i’r brig o’r rhestr Preferred languages.
Screenshot 2021-02-04 at 16.34.23.png
Heblaw am sut mae dyddiadau ac amser yn cael ei fformatio, dydi hyn ddim yn newid yr iaith sy’n cael ei ddarparu gan y system. Ond mae rhai rhaglenni yn ymateb i’r gosodiad yma drwy newid eu hiaith i’r Gymraeg. Enghraifft o raglen sy’n gwneud hyn yw VLC (https://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html)
Screenshot 2021-02-04 at 17.48.35.png
Mae Microsoft Office 365 hefyd yn lled-ymateb i’r gosodiad hyn.
Bysellfwrdd
Mae’n bosib gosod y bysellfwrdd i fod yn Gymraeg. Prif effaith hyn yw medru defnyddio llythrennau gyda to bach yn rhwydd drwy defnyddio’r bysell ‘Option’, e.e. Option+a i gael â
Screenshot 2021-02-04 at 16.35.39.png
I fedru newid y bysellfwrdd yn ôl ac ymlaen yn rhwydd dewisiwch Show Input menu in menu bar