Windows

Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur Windows. Mae’r dudalen yma’n cyfeirio at yr hanfodol – mae yna lwyth o rai eraill i’w gweld wrth glicio ar fotwm ar bennawd ar hyd brig y dudalen we.

Dyma’r rhaglenni sy’n addas ar gyfer y tasgau mwyaf cyffredin ac mae’r rhan fwyaf ar gael ar gyfer Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

Mae’r rhaglenni yn addas ar gyfer y swyddfa, yr ysgol a’r cartref.

* Ysgrifennu llythyr neu adroddiad?

Mae LibreOffice a Microsoft Office yn cynnig dewis helaeth o raglenni swyddfa safonnol. Mae Microsoft yn cynnig Microsoft Office ar-lein o’r enw Office 365 sydd ar gael drwy danysgrifiad ac mae peth rhaglenni ar gael yn Gymraeg.

* Crwydro’r we?

Mae Mozilla Firefox yn boblogaidd, cyflym a diogel. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod y Gymraeg fel eich prif iaith. Byddwch yn derbyn tudalennau gwe sydd wedi eu nodi fel rhai yn Gymraeg drwy wneud hynny. Settings>Content>Language>Choose>Choose language to add…

Mae Internet Explorer, porwr cynhenid Windows hefyd ar gael yn Gymraeg. Mae modd cael gafael ar becyn iaith y rhai cynnar o Ganolfan Meddalwedd Microsoft.  Mae Microsoft Edge, porwr diweddaraf Microsoft, ar gael ar gyfer Windows 10 yn unig. Mae modd blaenoriaethu eich iaith gyda’r rhain yn yr un ffordd â Firefox.

* Derbyn ac anfon e-byst

E-byst Ar-lein

Mae Outlook.com, gwasanaeth e-bost ar lein Microsoft yn darparu rhyngwyneb Cymraeg derbyn cyfansoddi ac anfon e-byst. Bydd angen defnyddio eich manylion cofrestru gyda Microsoft i gael defnyddio’r gwasanaeth hwn. Cog bach ar y dde>Settings>Language.

Mae rhyngwyneb Gmail ar gael yn Gymraeg. Ewch i wefan Google, cofrestru am gyfrif os nad oes un gennych, a dewis y Gymraeg o ddewislen Language yn y Gosodiadau (Eicon Cog bach ar y dde). Mae modd defnyddio gwirydd sillafu Firefox a Cysill Ar-lein neu Cysgliad i gadw trefn ar bethau hefyd.

Rhaglenni E-byst

Mantais trin eich e-byst trwy raglen e-bost sydd dim ar-lein yw bod copi o’ch e-byst yn cael eu cadw ar eich cyfrifiadur, rhag ofn i rywbeth ddigwydd i’ch cyfrif ach bod yn methu cael mynediad ato.

Mae Mozilla Thunderbird yn rhaglen gynhwysfawr iawn sy’n cynnwys gallu trin cyfrifon lluosog,  delio gyda sbam, llyfr cyfeiriadau, ac adnabod e-byst peryglus. Mae hefyd yn medru delio gyda gwasanaethau sgwrsio amrywiol, megis, Google Talk, IRC, Twitter yn ogystal â chalendr a rhaglen tasgau.

O du Microsoft daw Outlook ond rhaid ei gael fel rhan o becyn mwy cynhwysfawr Office sy’n cynnwys Access ac i’r rhan fwyaf bydd yn rhaid talu’n ddrud amdano. Mae Microsoft hefyd yn darparu rhaglen e-bost fel rhan o becyn Microsoft Essentials ac fel rhaglenni cynhenid o fewn Windows 8.

* System gyfan?

Mae Microsoft yn darparu Windows 10, ac mae Windows 8, Windows 7, Vista ac XP ar gael yn Gymraeg. Mae pecynnau iaith i’w cael o Ganolfan Feddalwedd Microsoft ar gyfer Windows 7, Vista ac XP.

*Blogio?

Os ydych am greu gwefan neu wefan blogio parod ac am ddim mae modd defnyddio WordPress.com i wneud hynny. Bydd angen talu am nodweddion mwy cynhwysfawr. Os ydych am hunan letya ac angen rhywbeth mwy sylweddol ac eisiau ei wneud eich hun, mae modd defnyddio  WordPress.org.

Crynhoi newyddion ac erthyglau?

Mae Netvibes yn ddarparwr newyddion a gwybodaeth drwy lif (RSS), anfon a derbyn trydar ac mae modd darparu eich deunydd eich hun a’i rannu gyda’ch ffrindiau.

Lle mae dechrau?

Gosod y ddwy raglen hon:

* Firefox – er mwyn crwydro’r we

* LibreOffice – casgliad o offer swyddfa ar gyfer ysgrifennu llythyron ac adroddiadau yn cynnwys gwirydd sillafu Cymraeg. Mae LibreOffice yn seiliedig ar ac wedi cymryd lle Apache OpenOffice i bob pwrpas.

Enghraifft yn Windows:

1. Cliciwch ar enw Firefox i fynd i dudalen y rhaglen a dilyn y cysylltiad yn ei flaen
2. Crëwch ffolder ar gyfer Ffeiliau o’r We ar eich bwrdd gwaith
3. Llwythwch y rhaglen i lawr i’r ffolder hwnnw
4. Cliciwch ar y ffeil weithredu -.exe ar gyfer Windows neu .dmg ar gyfer y Mac a dilyn y cyfarwyddiadau

Pethau ychwanegol yn Windows:

* Microsoft 10, 8 ac Office 2010/13 – does dim angen defnyddio pecyn iaith. Mae gosod yr iaith rhyngwyneb yn cael ei wneud o fewn y rhaglenni drwy’r Panel Rheoli yn Windows 8 a’r Dewisiadau yn Microsoft Office.

* Microsoft 7,  Vista ac XP – mae’r pecyn iaith ar gyfer defnyddwyr Vista ac XP ar gael er mwyn troi eich system Windows yn Gymraeg. Rhaid gosod pecyn SP2 yn gyntaf ar gyfer XP.

* Microsoft Office – mae pecyn iaith ar gyfer Office 2003 a 2007 hefyd yn cynnwys gwirydd sillafu sy’n gweithio’n effeithiol iawn. Mae gwirydd ar gael ar gyfer Office XP hefyd

* Canolfan Rheoli Iaith – ffordd o newid rhyngwyneb Windows Vista ac XP yn hawdd nôl ag ymlaen rhwng y Gymraeg a’r Saesneg. Delfrydol ar gyfer sefyllfaoedd dwyieithog

* Cysgliad – mae Cysgliad y cynnig gwirydd sillafu a gramadeg, geiriaduron a thesawrws. Rhaid talu am y fersiwn Windows ond mae’n gweithio’n effeithiol o fewn LibreOffice a Microsoft Office a drwy drefniant y ‘bysell boeth’ gyda nifer fawr o raglenni eraill. Mae fersiwn Mac Mac OSX o’r gwirydd sillafu ar gael  ar gyfer y fersiynnau cynnar o OSX 10.3 ymlaen. Mae yna fersiwn ar-lein Cysill Ar-lein.

* To-bach – rhaglen gosod acenion cyffredin Cymraeg yw To-bach, gan gynnwys rhoi to bach ar yr w a’r y.

hefyd, beth am ddarllen …

* Cyflwyniad PowerPoint ar Gymreigio’ch Cyfrifiadur (Windows) gan Fwrdd yr Iaith