Windows

Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur Windows. Mae’r dudalen yma’n cyfeirio at yr hanfodol – mae yna lwyth o rai eraill i’w gweld wrth glicio ar fotwm ar bennawd ar hyd brig y dudalen we.

Dyma’r rhaglenni sy’n addas ar gyfer y tasgau mwyaf cyffredin ac mae’r rhan fwyaf ar gael ar gyfer Windows 10, Windows 8 a Windows 7.

Mae’r rhaglenni yn addas ar gyfer y swyddfa, yr ysgol a’r cartref.

  • Crwydro’r we?

Mae Mozilla Firefox yn boblogaidd, cyflym a diogel. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod y Gymraeg fel eich prif iaith. Byddwch yn derbyn tudalennau gwe sydd wedi eu nodi fel rhai yn Gymraeg drwy wneud hynny.
Opsiynau> Cyffredinol > Iaith a Gwedd > Iaith > Dewis Cymraeg [cy} o’r gwymplen a’i symud i’r brig. Clicio Iawn.

Mae Microsoft Edge, porwr Windows hefyd ar gael yn Gymraeg.  Mae modd blaenoriaethu eich iaith gyda’r rhain yn yr un ffordd â Firefox.

  • Teimlo’n gymdeithasol?

Mae pinacl y byd cymdeithasol, Facebook wedi derbyn llawer o gefnogaeth gan lot fawr o bobl i gyfieithu rhyngwyneb y wefan. Mae’n dasg aruthrol, gyda fod y wefan yn datblygu drwy’r amser ond gyda mor boblogaidd yw Facebook mae’n wych gweld y gwaith yma’n llwyddo. Diolch i bawb sydd yn ac wedi cyfrannu.

  • Ysgrifennu llythyr neu adroddiad?

Mae LibreOffice a Microsoft Office yn cynnig dewis helaeth o raglenni desg swyddfa safonol. Mae gan Microsoft a Google ddarpariaeth ar-lein yn Gymraeg, Office 365 sydd ar gael drwy danysgrifiad a Google Docs, sydd am ddim, gyda’r cyfle i dalu i gael rhagor o ofod storio.

 

  • Derbyn ac anfon e-byst

E-byst Ar-lein

Mae Outlook.com, gwasanaeth e-bost ar lein Microsoft yn darparu rhyngwyneb Cymraeg derbyn cyfansoddi ac anfon e-byst. Bydd angen defnyddio eich manylion cofrestru gyda Microsoft i gael defnyddio’r gwasanaeth hwn. Cog bach ar y dde>Settings>Language.

Mae rhyngwyneb Gmail ar gael yn Gymraeg. Ewch i wefan Google, cofrestru am gyfrif os nad oes un gennych, a dewis y Gymraeg o ddewislen Language yn y Gosodiadau (Eicon Cog bach ar y dde). Mae modd defnyddio gwirydd sillafu Firefox a Cysill Ar-lein neu Cysgliad i gadw trefn ar bethau hefyd.

Rhaglenni E-byst

Mantais trin eich e-byst trwy raglen e-bost sydd dim ar-lein yw bod copi o’ch e-byst yn cael eu cadw ar eich cyfrifiadur, rhag ofn i rywbeth ddigwydd i’ch cyfrif ach bod yn methu cael mynediad ato.

Mae Mozilla Thunderbird yn rhaglen gynhwysfawr iawn sy’n cynnwys gallu trin cyfrifon lluosog,  delio gyda sbam, llyfr cyfeiriadau, ac adnabod e-byst peryglus. Mae hefyd yn medru delio gyda gwasanaethau sgwrsio amrywiol, megis, Google Talk, IRC, Twitter yn ogystal â chalendr a rhaglen tasgau.

O du Microsoft daw Outlook ond rhaid ei gael fel rhan o becyn mwy cynhwysfawr Office sy’n cynnwys Access ac i’r rhan fwyaf bydd yn rhaid talu’n ddrud amdano. Mae Microsoft hefyd yn darparu rhaglen e-bost fel rhan o becyn Microsoft Essentials ac fel rhaglenni cynhenid o fewn Windows 8.

  • System gyfan?

Mae Microsoft yn darparu Windows 10, ac mae Windows 8, Windows 7, Vista ac XP ar gael yn Gymraeg. Mae pecynnau iaith i’w cael o Ganolfan Feddalwedd Microsoft ar gyfer Windows 7, Vista ac XP.

  • Creu Gwefan neu Flog?

Os ydych am greu gwefan neu wefan blogio parod ac am ddim mae modd defnyddio WordPress.com i wneud hynny. Bydd angen talu am nodweddion mwy cynhwysfawr. Os ydych am hunan letya ac angen rhywbeth mwy sylweddol ac eisiau ei wneud eich hun, mae modd defnyddio  WordPress.org.

Lle mae dechrau?

Gosod y ddwy raglen hon:

* Firefox – er mwyn crwydro’r we

* LibreOffice – casgliad o offer swyddfa ar gyfer ysgrifennu llythyron ac adroddiadau yn cynnwys gwirydd sillafu Cymraeg. Mae LibreOffice yn seiliedig ar ac wedi cymryd lle Apache OpenOffice i bob pwrpas.

Enghraifft yn Windows:

1. Cliciwch ar enw Firefox i fynd i dudalen y rhaglen a dilyn y cysylltiad yn ei flaen
2. Crëwch ffolder ar gyfer Ffeiliau o’r We ar eich bwrdd gwaith
3. Llwythwch y rhaglen i lawr i’r ffolder hwnnw
4. Cliciwch ar y ffeil weithredu -.exe ar gyfer Windows neu .dmg ar gyfer y Mac a dilyn y cyfarwyddiadau

Pethau ychwanegol yn Windows:

  • Microsoft Windows 10, 8 a Microsoft Office – does dim angen defnyddio pecyn iaith. Mae gosod yr iaith rhyngwyneb yn cael ei wneud o fewn y rhaglenni drwy’r Gosodiadau yn Windows 10 a Microsoft Office a’r Panel Rheoli yn Windows 8.
  • Cysgliad – mae Cysgliad y cynnig gwirydd sillafu a gramadeg, geiriaduron a thesawrws. Ar yn o bryd mae ar gael am ddim ac mae’n gweithio’n effeithiol o fewn LibreOffice a Microsoft Office a thrwy drefniant y ‘bysell boeth’ gyda nifer fawr o raglenni eraill.
  • Cysill Ar-lein – mae fersiwn ar-lein o Cysgliad ar gael, mae am ddim i’w ddefnyddio ond darllenwch yr amodau cyn ei ddefnyddio! 🙂
  • To-bach – rhaglen gosod acenion cyffredin Cymraeg yw To-bach, gan gynnwys rhoi to bach ar yr w a’r y.

hefyd, beth am ddarllen …

* Cyflwyniad PowerPoint ar Gymreigio’ch Cyfrifiadur (Windows) gan Fwrdd yr Iaith