uTorrent

Mae uTorrent yn raglen safonol ar gyfer trin ffeiliau BitTorrent. Pwrpas system BitTorrent yw caniatáu i ffeiliau gael eu trosglwyddo ar draws y rhyngrwyd gan ddefnyddio mwy nag un ffynhonnell i’w hadu. Canlyniad hyn yw gwastadau’r baich o trosglwyddo ffeiliau mawr ar draws  we. Mae’n boblogaidd ar gyfer trosglwyddo ffeiliau cerddoriaeth, ffilmiau a meddalwedd.

Rhyngwyneb uTorrent

Ar ôl clicio ar ffeil bittorrent i’w lwytho i lawr oddi ar y we bydd y rhaglen yn agor ac yn gofyn caniatad i gychwyn trosglwyddo’r ffeil. Rhaid gofalu fod yr eicon gwyrdd ar ganol gwaelod y ffenestr ynghyn neu fydd y broses ddim yn gweithio’n iawn. Os yw’n troi yn goch darllenwch y cyfarwyddiadau ar sut i ddatrys y broblem.

Dewisiadau uTorrent

Gosod y Gymraeg

Agorwch y rhaglen ac ar frig y ffenestr ar y chwith cliciwch ar Options a dewis Options eto. Cliciwch ar General ac ar frig y ffenestr bydd modd dewis Language. O’r dewis o ieithoedd mae Welsh ar y gwaelod. Bydd rhaid diffodd  ac ailgychwyn uTorrent i’w gael i ddangos y Gymraeg