Gwe o Bethau

Mae’r Gwe o Bethau yn cysylltu pethau materol i’r We Fyd Eang.

Pwrpas y Gwe o Bethau yw creu Rhyngrwyd o Bethau (IoT) datganoledig drwy roi i ddyfeisiau cysylltiedig URLau ar y we i’w gwneud yn gysylltiadwy a chanfyddiadwy a diffinio model data safonol a phrotocol fel eu bod yn gallu rhyngweithredu.