Canllawiau Cyfieithu

Canllawiau Arddull

Mae Microsoft wedi cyhoeddi canllawiau arddull cyfieithu meddalwedd i’r Gymraeg ac maen nhw ar gael o’u tudalen Localization Style Guides

Dewiswch Welsh a’i lwytho i lawr. Mae’n gymorth i feddwl am derminoleg a chywair iaith wrth ddarparu meddalwedd yn y Gymraeg.

Canllawiau i Ddatblygwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau gyfer datblygwyr meddalwedd a gwefannau Cymraeg a dwyieithog. Mae’r canllawiau ar gael o’u hadran Technoleg Cymraeg