Covid-19 y GIG iOS

Ap olrhain cysylltiadau Coronafeirws yw ap Cofid-19 y GIG. Mae’n gwneud hynny drwy ganfod a chofnodi defnyddwyr eraill yr ap sy’n gyfagos. Os bydd unrhyw un o’r defnyddwyr hynny’n profi’n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach, byddwch yn derbyn rhybudd gyda chyngor.

Mae’r ap hefyd yn rhoi gwybod am eich symptomau a chanfod a oes angen prawf cofid arnoch. Gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i fannau cyhoeddus lle mae modd defnyddio codau QR swyddogol y GIG i wneud hynny.

Sut mae gosod y Gymraeg?

Gosodwch neu ddiweddaru i’r fersiwn ddiweddaraf drwy’r Ap Store, Google Play neu ddarparwr apiau dibynadwy.

Agorwch yr ap (bydd popeth yn Saesneg) ac ar ôl llanw eich manylion lleoliad bydd sgrin gartref yn ymddangos

Cliciwch ar ‘Settings‘, yna ‘Language‘ a bydd rhestr hir o enwau ieithoedd yn ymddangos. Mae’r Gymraeg ar y gwaelod. Cliciwch ar y botwm radio i ddewis y Gymraeg a chlicio Confirm..

Bydd y rhyngwyneb Cymraeg yn ymddangos.

A dyna ni, da iawn. Arhoswch adref a chadwch yn saff!

Mae’r ap ar gael o storfeydd yr AppStore a Google Play