Acenion

Mae acenion yn cael eu defnyddio yn Gymraeg i wahaniaethu ystyron rhai geiriau sy’n cael eu sillafu yr un ffordd. Gall ddyfeisiau cyfrifiadurol gynnig ffordd i sicrhau fod yr acenion cywir yn eu lle neu ffordd i chi gynhyrchu’r acenion angenrheidiol.

Windows

Mae modd defnyddio dull cynhenid Windows 10 i gynhyrchu acenion

Bysellau yna Nod
alt gr + a,w,y,u,i,o â,ŵ,ŷ,û,î,ô
alt gr+/ c,e,y,u,i,o,a ç,é,ý,ú,í,ó,á
alt gr+\ e,u,i,a è,ù,ì,à
alt gr+~ o,n,a õ,ñ,ã
alt gr+” e,y,u,i,o,a ë,ÿ,û,ï,ö,ä

Neu ddefnyddio rhaglen To Bach