Microsoft

Mae Microsoft Translator yn wasanaeth cyfieithu ar-lein sy’n cynnwys y Gymraeg a nifer fawr o ieithoedd eraill. Mae’n galluogi cyfieithu dogfennau a gwefannau i ac o’r ieithoedd hynny mae’n ei chefnogi. Dewis cryf, sy’n denu cydweithrediad Llywodraeth Cymru. :-0

Mae ap Microsoft Translator hefyd ar gael ar gyfer dyfeisiau symudol.