Google Docs

Mae Google Docs yn un o wasanaethau gwe cwmni Google. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ystod eang o offer gwaith swyddfa – prosesydd geiriau, taenlen a ffurflenni ac mae rhain yn gweithio’n agos gyda Google Drive.

Os oes gyda chi gyfrif Google, mae modd cysylltu’r calendr hwn â’ch dyfais Android neu Apple. Mae’n llawn nodweddion defnyddiol ac yn bwerus iawn.

Mae fersiynau busnes: Google Workspace ac addysg: G Suite for Education ar gael hefyd.

Rhain yw’r prif raglenni mewn cyfrifiadur Chromebook. Gw. y dudalen Chromebook i weld sut i’w Cymreigio.

Gyda’r rhaglenni hyn mae modd defnyddio bysell boeth Cysgliad i gywiro sillafu a gramadeg ar gyfrifiaduron Windows  a gwirydd sillafu o fewn Firefox neu Microsoft Edge ar gyfrifiaduron Windows ac Apple.

I ddefnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg, cliciwch ar y cog Gosodiadau ar y panel ar y chwith ac mae ffenestr dewis iaith yn ymddangos. Dewiswch Cymraeg. Dylai wedyn symud i ddangos y rhyngwyneb Cymraeg.

Dim ond ar y fersiwn porwr ar-lein mae’n ymddangos yn Gymraeg. Nid yw’r ap yn Gymraeg.

——-

Os nad ydych eisiau i Google eich dilyn pob cam o’ch ffordd, gallwch osod estyniad Google Container yn Firefox, sy’n eich ynysu rhag tracio gan Google.