Mastrodon

Gwasanaeth cyfrwng cymdeithasol tebyg i trydar yw Mastrodon, ond mae’n cod agored ac yn cael ei reoli gan y cymunedau unigol sy’n rhan o’r ffederasiynau hynny.

Mae yna amrywiaeth fawr o gymdeithasau ar gyfer pob diddordeb. Mae un yn ymwneud â Chymru – Tŵt Cymru

Mae’r gymuned ddwyieithog hon yn trafod materion cyffredinol yn ymwneud â Chymru – mae modd i chi ymuno â chymuned tebyg neu greu eich cymuned eich hun.

I agor y rhyngwyneb Cymraeg, cliciwch ar yr hambyrger ar y brig ar y dde a chlicio Preferences, yna Appearence, Interface Language a dewis Cymraeg.