Webthings

Mae Webthings yn fersiwn cod agored o wasanaeth gwe o bethau, sy’n cynnwys porth, fframwaith a chwmwl Webthings. Cafodd Webthings ei ddatblygu o fewn Mozilla am bedair blynedd cyn ei ryddhau fel project cod agored annibynnol.

Mae modd defnyddio Webthings ar Raspberry Pi i greu system rheoli dyfeisiau rhyngrwyd pethau (IOT) drwy roi URLau i ddyfeisiau cysylltiedig, eu gwneud yn ddarganfyddiadwy a chysylltiadwy fel bod modd eu trefnu drwy orchmynion i weithredu ar eich rhan.

Mae’r pethau y mae modd eu cysylltu’n cynnwys, goleuadau, cloeon, thermomedrau, ac ati. Mae’n gweithio gyda safonau Zigbee, Zwave, Bluetooth, Homekit a Weave.

Mae cyfarwyddiadau llawn, yn Saesneg, ar y wefan ar sut i osod y system i redeg ar Raspberry Pi, creu eich cyfrif ar gwmwl Webthings ac yna agor eich gwasanaeth. Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i’w gael drwy’r Settings a Language.