Macsen

Mae Macsen yn feddalwedd cynorthwyydd personol Cymraeg cod agored sy’n cael ei ddatblygu gan Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor. Mae’n bosib siarad ar lafar gyda Macsen mewn Cymraeg naturiol er mwyn gofyn iddo gwblhau tasgau neu ofyn am wybodaeth.

Mae Macsen yn cael ei ddatblygu i weithio fel ap ar ffonau symudol a thabledi Android ac iOS.

Hyd yn hyn, mae gan ap Macsen 8 sgìl:

– Darllen y newyddion

– Adrodd am y tywydd

– Chwarae cerddoriaeth Cymraeg ar Spotify

– Gosod larwm

– Dweud yr amser

– Rhoi’r dyddiad

– Darllen brawddegau cyntaf erthyglau o Wicipedia Cymraeg

– Dangos rhaglenni teledu drwy wefan Clic S4C

Mae Macsen ar gael o’r App Store ac o Google Play