Lluosogion

Mae’r CLDR – Language Plural Rules yn disgrifio rheol lluosogion y Gymraeg, ac yn eu disgrifio fel:

zero, one, two, few, many, other

neu

nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n==3 ? 3 : n==6 ? 4 : 5;

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu, e.e.:

Gwrywaidd / Benywaidd

0 cyfieithiadau, 0 canghennau

1 cyfieithiad, 1 gangen

2 gyfieithiad, 2 gangen

3 chyfieithiad, 3 cangen

4 cyfieithiad, 4 cangen

5 cyfieithiad, 5 cangen

6 chyfieithiad, 6 changen

Os ydych yn defnyddio rhaglen cyfieithu ar-lein neu un bwrdd gwaith, gwnewch yn siŵr fod y rheol lluosogion wedi ei osod yn gywir.