Cychwyn

Mae’r adran hon yn trafod sut mae cael y gorau allan o’ch system gyfrifiadurol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae wedi ei rhannu yn ôl systemau – Windows, iPhone ac IPad, Android, Apple Mac, Chromebook a Linux.

Mae gan Lywodraeth Cymru adnoddau Sut i… fideo ar YouTube ac mae’n werth edrych arnyn nhw. Defnyddiol iawn!

Mwynhewch!