Cychwyn Arni

Mae’r adran hon yn trafod sut mae cael y gorau allan o’ch system gyfrifiadurol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ma’r adran wedi ei rhannu yn ôl systemau – Windows, iPhone ac IPad, Android, Apple OSX a Linux.

Mwynhewch!