Meddal

Ymgais gwirfoddol yw Meddal i hyrwyddo meddalwedd yn Gymraeg. Mae Meddal yn darparu gwefan, tudalen Facebook ac yn trydar. Y prif raglenni sy’n gysylltiedig â Meddal yw Firefox a Thunderbird, LibreOffice, WordPress a Scratch, ond mae Meddal yn ceisio hyrwyddo pob math o feddalwedd sydd ar gael yn Gymraeg.

Mae modd cysylltu â Meddal drwy gyfeiriad e-bost: post@meddal.com.

Prif hyrwyddwr Meddal yw Rhoslyn Prys.