Meddal

Ymgais gwirfoddol yw Meddal.com i ddathlu a hyrwyddo meddalwedd yn Gymraeg. Mae Meddal yn darparu gwefan, tudalen Facebook ac yn trydar. Dewch draw i’n gweld a’n dilyn ar @MeddalCom

Y prif raglenni sy’n gysylltiedig â Meddal yw Firefox a Thunderbird, LibreOffice, WordPress a Scratch, ond mae Meddal yn ceisio hyrwyddo pob math o feddalwedd sydd ar gael yn Gymraeg.

Mae modd cysylltu â Meddal drwy gyfeiriad e-bost: post@meddal.com.

Prif hyrwyddwr Meddal yw Rhoslyn Prys.

Diolchiadau:

Diolch i bawb sy’n defnyddio meddalwedd yn Gymraeg ac yn sôn amdano wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Diolch i holl ddarparwyr y rhaglenni hyn sydd un ai wedi eu cyfieithu nhw eu hunain neu wedi ein cefnogi ni i’w cyfieithu.

Diolch i Aled Powell am ei waith anhygoel yn cyfieithu Android i’r Gymraeg ac amryw o raglenni ac apiau eraill, megis FileZilla, VLC ac F-droid.

Diolch i Elwyn Malethan am ei ddeunydd ar gyfer offer Apple.