EdGair

Fesiwn Cymraeg o’r rhaglen prosesu geiriau llafar Edword yw Edgair.

Datblygwyd y rhaglen wreiddiol gan Brifysgol Manceinion ar ran corff gwirfoddol SENSE. Datblygwyd y llais Cymraeg gan Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Bu Prosiect Dyslecsia Cymru yn rhan o ddatblygu’r fersiwn Gymraeg.
Mae manylion pellach i’w cael oddi ar wefan Project Dyslecsia Cymru.