E-bost a Thecstio

Cam 4: Defnyddio e-bost neu apiau tecstio

Os ydych chi’n defnyddio e-bost neu ap negesu sydd heb amgryptiad o un pen i’r llall mae’n golygu fod y cwmni sydd y tu cefn i’r ap a’r gweinyddion yn gallu darllen eich sgyrsiau preifat.

Pa apiau dylwn eu defnyddio:

  1. Tynnwch Messenger ac unrhyw ap negesu gan gwmni mawr Americanaidd a defnyddio Signal neu Wire
  2. Symudwch oddi wrth Gmail, Hotmail, Yahoo! a gwasanaethau tebyg at wasanaethau mwy diogel fel gwasanaeth rhad ac am ddim ProtonMail, neu dalu am e-bost Posteo neu Startmail. Mae modd amgryptio eich e-bost gyda’r gwasanaethau hyn, sy’n ychwanegu at eich preifatrwydd. Mae Posteo yn costio o un ewro y mis ac mae modd defnyddio rhyngwyneb Cymraeg RoundCube fel gwefan trin e-byst ar-lein. Mae hefyd modd trin yr e-byst drwy Thunderbird. Does dim modd gwneud hynny gyda ProtonMail, ar hyn o bryd.

I ddechrau gall deimlo’n drafferth symud o’r gwasanaeth rydych wedi arfer ag ef ond byddwch yn arfer ag e cyn bo hir. Mae gan apiau gwe a symudol ProtonMail olwg cyfarwydd i ddefnyddwyr Gmail. Mae Signal neu Wire yn gynt gyda gwell nodweddion na Messenger neu WhatsApp, mae nhw hefyd yn tyfu fesul 500 mil o ddefnyddwyr y dydd, felly bosib fydd pawb yno cyn bo hir.