Facebook

Cam 2: Facebook

Mae Facebook yn cadw beth mae’n  ei feddwl fydd o ddiddordeb i chi, ar sail y pethau rydych wedi eu ‘Hoffi’ a beth rydych chi a’ch ffrindiau yn eu trafod. Sy’n cynnwys cadw’r holl sticeri rydych erioed wedi eu anfon ar Facebook, am rhyw reswm…

Mae nhw hefyd yn cofnodi amser bob fyddwch yn mewngofnodi i Facebook, o le rydych wedi mewngofnodi, pa bryd, ac o ba ddyfais.

A mae nhw’n cadw pob ap rydych wedi ei gysylltu i’ch cyfrif Facebook, fel bod modd iddyn nhw ddyfalu os oes gennych ddiddordeb mewn gwelidyddiaeth neu luniau neu siopa, a mod i mewn perthynas rhwng X ac Y ac mae gennych chi i ffôn Samsung neu Apple ers blwyddyn diwethaf…

Gyda’r hanes am y defnydd o ddata adeg  refferendwm Brexit ac etholiadau arlywyddol yr Unol Daleithiau a’r defnydd o ddata gan Cambridge Analytica a Facebook mae nawr yn 100% siŵr (os nad ynghynt?) fod Facebook yn cadw eich holl manylion ac yn gadael i gwmnïau eraill ei ddefnyddio i werthu hysbysebion i chi, mae nhw hefyd yn defnyddio’r wybodaeth yma i chwarae gyda’ch teimladau drwy ddangos gwybodaeth a delweddau gan ffrindiau a pherthnasau all eich twyllo i feddwl eich bod yn colli allan ar rhywbeth, sy’n achosi iselder a phryder. Mae nhw hefyd yn flaengar gydag arbrofi gyda AI, sy’n achos pryder gan ein bod yn gwybod mae eu nod yw eich gwneud yn anhapus a phryderus fel bod angen i chi fod ar Facebook bob awr o’r dydd a’r nos…

*Ar y cyfan, dylech chi roi’r gorau i Facebook.*

Ond os nad yw hynny’n bosib, dylech chi wybod y bydd yr holl wybodaeth maen nhw’n ei gadw arnoch chi yn cael ei ddefnyddio yn eich herbyn a byddan nhw byth yn ei ddileu o’u gweinyddion hyd yn oed os fyddwch yn cau eich cyfrif. Mae wedi ei brofi fod cael Facebook a Messenger ar eich ffôn symudol yn caniatáu iddyn nhw gadw cofnod o: Eich holl alwadau ffôn symudol, pwy fuoch chi’n siarad â nhw, manylion eich llyfr cyfeiriadau (gan gynnwys pobl sydd ddim ar Facebook), eich holl sgyrsiau (hyd yn oed os nad oedden nhw ar Messenger), eich lleoliad ar unrhyw adeg, beth rydych wedi ei brynu…

Beth wna i?

Dileu Facebook am byth. Mae wedi ei brofi fod pobl sydd heb Facebook yn hapusach eu byd.

Ond beth os ydw i eisiau cadw Facebook?

Os oes rhaid… i leihau’r data mae nhw’n gallu cadw amdanoch chi:

  1. Gosod estyniad Facebook Containers ar Firefox a dim ond defnyddio hwnnw i fynd i Facebook ar eich cyfrifiadur. Mae’n lleihau gallu Facebook i’ch dilyn o amgylch y we.
  2. Cuddio gymaint â phosib o wybodaeth go iawn, fel enw, dyddiad geni ac ati
  3. Peidio postio ar fannau cyhoeddus
  4. Ar eich ffôn symudol, rhwystro Facebook rhag cael mynediad i’ch mapiau
  5. Mynd i’ch proffil a gosodiadau Facebook a gweld pa apiau sydd â mynediad i Facebook, rhwystro mynediad i unrhyw ap sy’n gofyn am fynediad i’ch manylion Facebook preifat (d.s. roedd Cambridge Analytica yn defnyddio gêm cwis i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr
  6. Dileu eich lluniau a fideos i gyd
  7. Gwneud eich proffil yn un preifat ar gyfer eich ffrindiau a pherthnasau yn unig
  8. Chwynnu dieithriaid o blith eich ‘ffrindiau’.