Google

Cam 1: Google

Mae Google yn cadw eich lleoliad (os ydych erioed wedi ei droi ymlaen) bob tro fyddwch yn agor eich ffôn a’i droi ymlaen, a gallwch weld llinell amser o’r dyddiad cyntaf i chi erioed ddefnyddio Google ar eich ffôn. Dyma gofnod o bob man fyddwch chi erioed wedi bod iddo, gan gynnwys yr amser o’r dydd roeddech chi yn rhywle a pha mor hir wnaeth hi gymryd i chi fynd i’r lleoliad hwnnw o’r lle roeddech chi gynt.

Mae Google yn cadw eich  hanes chwilio ar draws eich holl dyfeisiau ar gronfa ddata ar wahân, felly, hyd yn oed os fyddwch yn dileu eich hanes pori a ffôn, mae Google yn dal i gadw popeth nes i chi fynd i fewn i ddileu popeth, a rhaid i chi wneud hynny ar bob dyfais.

Mae Google yn creu proffil hysbysebu yn seiliedig ar eich manylion, gan gynnwys eich lleoliad, gender, oed, hobiau, gyrfa, diddordebau, perthnasau, statws, pwysau posib (angen colli 10 pwys mewn un dydd?) ac incwm.

Mae Google yn cadw gwybodaeth ar bob ap ac estyniad rydych yn ei ddefnyddio, pa mor aml rydych chi’n eu defnyddio, yn lle rydych yn eu defnyddio, a gyda phwy rydych yn eu defnyddio (pwy rydych yn siarad á nhw ar Facebook, pa wledydd ydych chi’n siarad â nhw, pa amser fyddwch chi’n mynd i gysgu, ac ati.).

Mae Google yn cadw eich holl hanes YouTube, felly mae nhw’n gwybod os ydych yn mynd i fod yn rhiant cyn bo hir, os ydych yn geidwadol, os ydych yn flaengar, os ydych yn Gristion, Mwslim, Iddew neu ddim, os ydych yn teimlo’n isel, anorecsic neu’n teimlo fel lladd eich hun…

Mae Google yn cynnig y cyfle i lwytho’r holl ddata mae’n cadw arnoch i chi lawr . Mae’r data yma’n gallu bod yn sylweddol yn gyfystyr â miliynau o ddogfennau Word!

Mae’n cynnwys eich nodau tudalen, e-byst, cysylltiadau, eich ffeiliau Google Drive, yr holl wybodaeth uchod, eich holl fideos YouTube, y lluniau rydych wedi eu tynnu gyda’ch ffôn, y busnesau rydych wedi prynu ganddyn nhw, y cynnyrch rydych wedi prynu drwy Google, eich calendr, unrhyw sesiynau Google Hangout, eich hanes lleoliad, y gerddoriaeth fyddwch yn gwrando arno, y llyfrau Google rydych wedi eu prynu, y grwpiau Google rydych yn rhan ohonynt, y gwefannau rydych wedi eu creu, y ffonau rydych wedi bod yn berchen â nhw, y tudalennau rydych wedi eu rhannu, sawl cam y dydd fyddwch chi’n eu gwneud…

Beth wna i?

  1. Mynd i’ch Google Activity
  2. Cliciwch ar Delete activity by a dewis all time ac all products
  3. Cliciwch ar Submit i ddileu’r holl ddata sydd wedi ei gadw arnoch chi ar eu prif apiau

Atal targedu hysbysebion wedi eu ‘personoli’

  1. Mynd i Google Ad Settings
  2. Cliciwch ar y botwm i rwystro personoli hysbysebion (ads personalization)
  3. Cadarnhau

Atal adrodd ar leoliad ar eich ffôn symudol

P’un ai ydych ar Android neu IOS gallwch fynd i’r gosodiadau ac analluogi adrodd ar eich lleoliad. Bydd hyn yn osgoi gadael i Google a chwmnïau eraill wybod lle rydych drwy’r amser.