To Bach

Mae To Bach yn rhaglen sy’n hwyluso gosod acenion ar nodau ar gyfer y Gymraeg. Drwy ddefnyddio bysell Alt Gr i’r dde o’r bysellfwrdd mae modd gosod to bach ar ben yr ŵ, ar ben â ac yn y blaen. Mae hefyd yn gosod acenion i’r dde ac i’r chwith á é è ac ati a dau ddot ï.

Sut:

Alt Gr + w = ŵ

Alt Gr +\, a = à

Alt Gr +” = ï
Ac yn y blaen.