Diogelwch Ar-lein

Rydym yn gwybod fod ein data personol yn cael ei rannu ar draws gwefannau yn achos pryder i lawer. Mae’r cyfleoedd i geisio dylanwadu, cipio hunaniaeth a dwyn yn dilyn oherwydd hynny.

Yn yr adran hon byddwn yn cynnig rhai ffyrdd i ddiogelu eich hunain rhag beryglon ar y we.

Mae hwn yn ganllaw 5 cam er mwyn lleihau’r ymyrraeth ar eich preifatrwydd pan ar y we. Hwn yw’r lleiafswm y dylai pob person ei wneud er mwyn adfer rhywfaint o breifatrwydd heb darfu ar ei defnydd o’r we. Fyddwch chi ddim yn 100% anweledig, ond mae’n fan cychwyn.

Cam 1: Google

Cam 2: Facebook

Cam 3: Pori’r We

Cam 4: E-bost a Thecstio

Cam 5: Crynhoi

Gyda diolch am eu cydsyniad i rannu, mae’r wybodaeth yn yr adran hon yn seiliedig ar wefan Becoming Anonymous gynt.

Os oes gennych chi awgrymiadau pellach anfonwch eich sylwadau i post@meddal.com. Diolch 🙂