Abiword

Rhaglen prosesu geiriau yw Abiword ac mae ar gael ar gyfer Windows, Linux a’r Mac. Mae’n edrych yn debyg i MS Word ond nid yw mor gynhwysfawr. Gyda’r rhyddhad diweddaraf mae’r rhaglen sy’n rhan o becyn rhaglenni swyddfa GNOME yn datblygu’n gyflym i fod yn addas ar gyfer defnydd cyson yn y Gymraeg.

Gosod y Gymraeg

I wneud hynny mae angen mynd i Offer>Dewisiadau clicio ar y tab Iaith a dewis y Gymraeg. Mae modd defnyddio Cysill3 gydag Abiword drwy agor Cysill3 a defnyddio’r bysell boeth i drosglwyddo’r testun i Cysill3 a’i wirio ac yna ei ddychwelyd i’r rhaglen. Gweler y dudalen ar Cysgliad am fanylion

Fel y gwelwch chi mae’r bwrdd gwaith ar gael i’w ddefnyddio’n Gymraeg ac mae’r cyfarwyddid mewnol felly hefyd.

Abiword