Joomla!

System rheoli cynnwys safonol ar gyfer creu safleoedd gwe syml neu gymhleth yw Joomla!  ac mae’n addas ar gyfer sefydliadau bach a mawr. Mae modd ymestyn Joomla! gan ddefnyddio’r cannoedd o estyniadau (rhad neu fasnachol) sydd ar gael i ganiatáu creu pob math o wefannau.
Mae Joomla! fel arfer yn cael ei ystyried yn ychydig yn fwy cynhwysfawr na WordPress ond angen ychydig fwy o ddealltwriaeth technegol i’w ddefnyddio.  Yn hyn o beth mae’n sefyll rhwng WordPress a Drupal.
Mae enghreifftiau i’w gweld yma:

Popeth Cymraeg (www.popethcymraeg.cymru)

Bys a Bawd, Llanrwst (www.bysabawd.cymru)

Gwefr Heb Wifrau (www.gwefrhebwifrau.org.uk)

Cyfieithiad: Tîm Cyfieithu Joomla!
Bydd y tîm yn falch o glywed gan unrhyw un sy’n gallu helpu gyda’r cyfieithu neu dim ond gadael iddynt wybod eich bod yn defnyddio Joomla Cymraeg neu’n awyddus i ddechrau. Nod y tîm hefyd yw cyfieithu rhai estyniadau.  Mae estyniad siopa ar-lein yn barod ar gael yn Gymraeg (J2Store).
Gellir cysylltu a thîm cyfieithu Joomla ar cyfieithu@joomla.cymru.
Mae’r cyfieithiad yn seiliedig ar waith blaenorol gan Ifan Evans, Lynton Web Design a Chyngor Sir Powys.
Dyfrig Berry – Cyd-gysylltydd Cymraeg Joomla!