Joomla!

System rheoli cynnwys safonol ar gyfer creu safleoedd gwe syml neu gymhleth yw Joomla!. Yn addas ar gyfer sefydliadau bach a mawr.
Mae modd ymestyn Joomla! drwy gannoedd o estyniadau (rhad neu fasnachol) i ganiatáu creu pob math o wefannau. Mae enghreifftiau i’w gweld yma:

Popeth Cymraeg (www.popethcymraeg.cymru)

Bys a Bawd, Llanrwst (www.bysabawd.cymru)

Gwefr Heb Wifrau (www.gwefrhebwifrau.org.uk)

Mae Joomla! fel arfer yn cael ei ystyried yn ychydig yn fwy cynhwysfawr na WordPress ond angen ychydig fwy o ddealltwriaeth technegol i’w ddefnyddio.  Yn hyn o beth mae’n sefyll rhwng WordPress a Drupal.
Mae’r deunydd Cymraeg ar gyfer Joomla i’w cael o’u gwefan.
Cyfieithiad: Tîm Cyfieithu Joomla! Yn seiliedig ar waith blaenorol gan Ifan Evans, Lynton Web Design a Chyngor Sir Powys.
Sylwer: Bu cyfnod pan oedd y cyfieithiad Cymraeg swyddogol yn gywilyddus o wael.  Roedd hynny tua 2012 ar gyfer Joomla 2.5 (er fod fersiwn da ar gael gan Cyngor Sir Powys).  Adferwyd y sefyllfa yn 2014 gyda phecyn Cymraeg ar gyfer Joomla 3 oedd yn adeiladu ar waith da y gorffennol.  Os ceisioch chi ddefnyddio Joomla yn ystod y cyfnod hynny yna mae’n werth cael golwg arall arno.
Gellir cysylltu a thîm cyfieithu Joomla ar cyfieithu@joomla.cymru.  Bydd gwefan gan y tîm yn fuan ar www.joomla.cymru
Bydd y tîm yn falch o glywed gan unrhyw un sy’n gallu helpu gyda’r cyfieithu neu dim ond gadael iddynt wybod eich bod yn defnyddio Joomla Cymraeg neu’n awyddus i ddechrau.
Mae’r Tîm yn ymdrechu i gadw’r cyfieithiad yn gyfoes gyda fersiynau Joomla.  Ar hyn o bryd dim ond ochr flaen gyhoeddus gwefannau sydd yn Gymraeg achos fod cyfieithiad y wefan weinyddol wedi dyddio ond gobeithio bydd y cyfieithiad gweinyddol wedi ei ddiweddaru a’i gyhoeddi yn fuan.
Nod y tîm hefyd yw cyfieithu rhai estyniadau.  Mae estyniad siopa ar-lein yn barod ar gael yn Gymraeg (J2Store).
Diolch
Dyfrig Berry
Cyd-gysylltydd Cymraeg Joomla!