Scratch

Iaith raglennu weledol a chymuned ar-lein yw Scratch, lle mae modd creu eich straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol. Mae Scratch yn cael ei ddefnyddio gan ddisgyblion, myfyrwyr, athrawon, a rhieni i greu gemau yn hawdd ac yn gam hawdd tuag at fyd mwy cymhleth rhaglennu cyfrifiadurol. Hefyd, mae modd ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion addysgol ac adloniant gan gynnwys prosiectau mathemategol a gwyddoniaeth, gan yn cynnwys efelychu a delweddu arbrofion, cofnodi darlithoedd sydd â chyflwyniadau hanimeiddiedigstraeon animeiddiedig y gwyddorau cymdeithasol, a chelf a cherddoriaeth ryngweithiol

Mae Scratch yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio rhaglenni sy’n cael eu gyrru gan wrthrychau gweithredol lluosog o’r enw corluniau (sprites). Gall y Corluniau gael eu lluniadu, fel fector neu didfap graffeg, o fewn y golygydd syml sy’n rhan o Scratch, neu mae modd eu mewnforio o ffynonellau allanol, gan gynnwys gamerâu gwe.

Mae Scratch 2 ar gael fel gwasanaeth ar-lein ac fel rhaglen, Scratch 1.4 ar gyfer Windows, OS X, a Linux.

Scratch