Adnoddau Technoleg Gwybodaeth

Mae gwybodaeth ychwanegol ar Dechnoleg Gwybodaeth i’w gael ar wefan Comisiynydd y Gymraeg.