Llyfrau Llafar

Mae Gwasg y Dref Wen yn cynnig amryw o lyfrau llafar i blant yn rhad ac am ddim. Mae modd gwrando arnyn nhw ar-lein neu eu llwytho i lawr oddi ar eu gwefan. Handi ar gyfer teithiau yn y car neu i wrando’n dawel cyn amser gwely.

Gwasg y Dref Wen