Google

Mae Google Translate yn wasanaeth cyfieithu peirianyddol ar-lein amlwg a phoblogaidd. Roedd ei ddatblygiad o systemau niwral cyfieithu peirianyddol yn chwyldroadol rhai blynyddoedd yn ôl ac mae’n parhau i fod yn ddewis cryf.

Os nad ydych eisiau i Google eich dilyn pob cam o’ch ffordd, gallwch osod estyniad Google Container yn Firefox, sy’n eich ynysu rhag tracio gan Google.

Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg 

Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill.

Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google.

Diolch Dewi.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress