Porth Termau Microsoft

Yn sgil gwaith sylweddol Microsoft yn cyfieithu eu meddalwedd i lawer o ieithoedd mae nhw’n darparu Porth Termau o eirfa a thermau mae nhw’n eu defnyddio.

Mae’r Porth yn cynnwys y modd i:

  • chwilio am gyfieithiad o eiriau a thermau gydag enghreifftiau o’u defnydd
  • llwytho i lawr ffeil .tbx o’r holl derminoleg Cymraeg sydd gan Microsoft
  • llwytho i lawr ffeiliau iaith rhaglenni wedi eu lleoleiddio os ydych yn tanysgrifio i Microsoft Developer Network (MSDN) neu i Microsoft TechNet
  • gael mynediad at API o’r gronfa terminoleg er mwyn defnyddio’r data mewn rhaglen neu ap
  • lwytho i lawr canllaw arddull Cymraeg Microsoft