Kodu

Mae Kodu yn galluogi i blant greu gemau ar y PC a’r Xbox drwy iaith raglennu gweledol syml. Mae modd i Kodu gael ei ddefnyddio i ddysgu creadigrwydd, datrys problemau, adrodd straeon yn ogystal o chodio. Gall unrhyw un ddefnyddio Kodu i greu gêm, plant ifanc yn ogystal ag oedolion, heb unrhyw sgiliau cynllunio na raglennu.

Sgrin Croeso

kodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewislen

Cartref Kodu

 

Mae Kodu ar gyfer y PC ar gael i’w lwytho i lawr am ddim. Mae Kodu ar gyfer yr Xbox ar gael yn yr UDA ar yr Xbox Marketplace, ar sianel Indie Games am tua $5.

Cyfieithiad: Disgyblion Ysgol Gyfun Bro Morgannwg