WordPress

System enwog ar gyfer creu blogiau yw WordPress. Mae’r fersiwn diweddaraf yn cynnwys modd i osod tudalennau sefydlog yn ogystal â rhai sy’n symud i lawr gydag amser. Mae dau fersiwn gwahanol, un ar weinydd WordPress sef, WordPress.com a’r llall y mae modd ei ddefnyddio ar weinydd sydd ag adnoddau angenrheidiol PHP a MySQL, sef, WordPress.org.

Mae’n ddewis da ar gyfer creu gwefannau lle mae modd rhannu adnoddau gyda phobl eraill ac mae dewis mawr o ategion ar gyfer gwahanol bwrpasau, e.e. calendr , podledu, lluniau ac ati. Mae modd creu tudalennau amlieithog hefyd.

Mae’n holl bwysig darllen y cyfarwyddiadau sydd ar safle gwe WordPress er mwyn deall yr anghenion o ran y gweinydd a sut mae gosod y pecyn iaith o fewn y rhaglen.

Mae’r enghreifftiau hyn yn dod o safle gwe www.meddal.com.  Dim ond rhan o’r cyfieithiad o’ch gwefan sy’n cael ei gynnwys o fewn y pecyn iaith. Bydd angen dewis thema ac ategion i osod delwedd unigryw a nodweddion i’ch gwefan a rhaid edrych i gyfieithu elfennau o’r rheini.

Cyfieithiad: Iwan Stanley WordPress 1.5.2, Rhoslyn Prys WordPress 3.x ymlaen