Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg

Gan | 01/11/2018

Lle ydyn ni arni erbyn hyn?

Yn ystod y pedwar mis ers rhyddhau Common Voice Cymraeg mae tipyn go lew o gynnydd wedi ei wneud yn y gwaith o gasglu data Common Voice Cymraeg. Y nod ar hyn o bryd yw casglu 100 awr o ddata lleisiau Cymraeg.

Pam can awr? Wel, mae’r dechnoleg yn gofyn am lot fawr o ddata, dynapam mae’n cael ei alw’n big data, wedi’r cyfan. Felly mae gennym ein targed cychwynnol. Does dim rhaid i ni stopio ar 100 awr, mae’r Saesneg eisoes wedi pasio hwnnw ar 501 awr ac mae’rAlmaeneg ar 130 awr. Mae ganddyn nhw boblogaethau o siaradwyr mawr (800 miliwn/130 miliwn), wrth gwrs, felly rhaid peidio bychanu’r cyfraniadau data Cymraeg hyd yma.

Heddiw: 313 cyfrannwr, 21 awr o Siarad a 18 awr o Wrando.

Y neges yma yw cyfrannwch lot ac yn aml, os gwelwch chi’n dda. Mae yna 1,200 o frawddegau, recordiwch nhw i gyd! Os ydych chi’n swil o’ch llais, gwrandewch, mae yna leisiau difyr a chyfarwydd wedi eu cyfrannu.

Gofynnwch i’ch ffrindiau, teulu cyd-weithwyr i gyfrannu, mae angen lot o ddata.

Cyhoeddusrwydd

Mae cyfrif trydar @MeddalCom wedi bod yn brysur yn trydar 3-4 gwaith bobwythnos ers rhyw ddau fis yn annog pawb i gyfrannu. Mae cofnodion hefyd wedi bod ar wefan Meddal.com yn trafod sut i gyfrannu, siarad a gwrando a chreu proffil.

Cafodd eitem ei chyhoeddi ar Golwg 360 ‘Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Gymraeg’ ar Awst 28.

Rwyf i wedi bod ar raglen radio Aled Hughes ar Fedi 24 yn esbonio manteision cyfrannu a chefnogi led wrth iddo recordio a gwrando. Diolch yn fawr i Aled, roedd yn gyfle i lawer glywed am y fenter ac i gyfrannu. Dwi heb fod mor llwyddiannus gyda rhaglenni nodwedd S4C, mae angen gwaith pellach yn fanna.

Cafodd erthygl ar ffurf llythyr ei chyhoeddi yn rhifyn Hydref 25 o Golwg. Diolch i Golwg am wneud hynny.

Mae neges wedi ei e-bostio at nifer fawr o bapurau bro, cylchgronau a sefydliadau yn sôn am Common Voice ac yn gofyn iddyn nhw annog pobl i gyfrannu. Daw canlyniad hyn i’r golwg dros yr wythnosau nesaf, gobeithio.

Mozfest– Gŵyl dechnegol amgen Mozilla – Llundain, 26-28 Hydref

Bu Delyth Prys ac Indeg Williams o Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr Prifysgol, Bangor, (@techiaith) Michael Henretty, Rheolwr Common Voice a finnau yn cynnal stondin wybodaeth Common Voice yn Mozfest, eleni.

Stondin Common Voice, Mozfest 2018

Ar hyn o bryd mae 16 iaith yn fyw ar wefan Common Voice (voice.mozilla.org); wedi cyfieithu’r wefan ac wedi casglu nifer digonol o frawddegau er mwyn i gyfranwyr eu defnyddio. Mae o leiaf 33 iaith arall yn aros i’w cymunedau ieithyddol gyfieithu’r wefan a chrynhoi’u brawddegau.

Pwrpas y stondin oedd codi ymwybyddiaeth ymhlith y 1800 o fynychwyr ac i weld pa gymunedau ieithyddol eraill fyddai’n hoffi cael eu cynnwys.

Y prif ganlyniadau oedd bod galw mawr am gael eu cynnwys gan ieithoedd ar draws y byd, yn bennaf yn yr India, Bangladesh, Malaysia ac Indonesia. Mae’r ieithoedd yma’n cynnwys poblogaethau anferthol ond tlawd a difreintiedig. I amryw ohonynt byddai cael technoleg llais yn fanteisiol gan nad yw lefelau llythrennedd yn uchel.

Ategwyd hynny gan unigolion o gymunedau ieithyddol Uganda yn Affrica oedd yn dweud na fyddai modd i bobl yn eu hardaloedd nhw gyfrannu gan fod cysylltu â’r we yn anodd a drud. Roedd hyn hefyd yn wir am ardalydd yng ngogledd Canada, lle mae’r poblogaethau cynhenid wedi eu gwasgaru’n eang a’r ddarpariaeth gwe’n denau.

Stondin Common Voice, Mozfest 2018

Roedd hefyd yn gyfle i ddangos i bobl sut oedd cyfrannu drwy Siarad a Gwrando. Dosbarthwyd llwythi o sticeri Common Voice a manylion am y wefan.

I’r dyfodol

Parhau i drydar a defnyddio gwefan Meddal.com a thudalen Facebook Meddal i annog pawb i gyfrannu. Mae gen i gyfarfod wedi ei drefnu gyda chyngor lleol a chwmni cyfryngau.

Beth amdanoch chi? Mae croeso i bawb gyfrannu tuag at hyrwyddo Common Voice Cymraeg yn ogystal â chyfrannu Maen rhywbeth ar ein cyfer ni i gyd a dim ond siaradwyr Cymraeg sy’n gallu ei wneud.

Fel dywedodd Aled Hughes, BBC Radio Cymru: “Dewch bobl, fedrwn ni wneud hyn!”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .