Common Voice – Proffil

Gan | 19/09/2018

Common Voice yw’r cyfle gorau ar hyn o bryd i sicrhau fod y Gymraeg yn mynd i gael ei ddeall gan beiriannau digidol yn y dyfodol. Mae trwydded Common Voice yn un agored, sy’n golygu ei fod ar gael i ddatblygwyr bach a mawr i wneud defnydd ohonon.

Po fwyaf o leisiau ac acenion sydd gennym gorau oll. I wneud yn siŵr y bydd eich llais chi’n cael ei ddeall gan y peiriannau – gwrandewch!

Mae gwefan Common Voice Cymraeg yn www.voice.mozilla.org/cy

Mae modd defnyddio’r porwr Firefox neu Chrome ond nid Microsoft Edge i wneud hyn ar gyfrifiadur desg neu liniadur a defnyddio Chrome neu Firefox ar ffonau neu dabledi Android.

Mae ap ar gyfer iPhone ac iPad ar gael o’r App Store.

Mae creu Proffil yn cynorthwyo Common Voice i allu didoli nodweddion eich llais. Ond, does dim rhaid creu proffil. Mae modd creu proffil ond heb gynnwys manylion eich e-bost na’ch enw defnyddiwr.

Mae yn ddefnyddiol i Common Voice os fedrwch gynnwys Iaith, Oed Acen a Rhyw. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw ar y porwr rydych yn ei ddefnyddio ar y pryd. Nid yw’r wybodaeth yn cael ei rannu gyda phorwyr eraill ar yr un cyfrifiadur na phorwyr ar gyfrifiaduron eraill.