Common Voice Cymraeg – Gwrando

Gan | 19/09/2018

Common Voice yw’r cyfle gorau ar hyn o bryd i sicrhau fod y Gymraeg yn mynd i gael ei ddeall gan beiriannau digidol yn y dyfodol. Mae trwydded Common Voice yn un agored, sy’n golygu ei fod ar gael i ddatblygwyr bach a mawr i wneud defnydd ohonon.

Po fwyaf o leisiau ac acenion sydd gennym gorau oll. I wneud yn siŵr y bydd eich llais chi’n cael ei ddeall gan y peiriannau – gwrandewch!

Mae gwefan Common Voice Cymraeg yn www.voice.mozilla.org/cy

Mae modd defnyddio’r porwr Firefox neu Chrome ond nid Microsoft Edge i wneud hyn ar gyfrifiadur desg neu liniadur a defnyddio Chrome neu Firefox ar ffonau neu dabledi Android.

Mae ap ar gyfer iPhone ac iPad ar gael o’r App Store.

Mae’r dudalen yn cynnig dau weithgaredd: Siarad a Gwrando.

I wrando gallwch glicio ar y saeth werdd ar y dde. Bydd yn eich cymryd i’r dudalen Gwrando. Pwrpas y dudalen Gwrando yw i sicrhau ansawdd y clipiau sain. Os fydd clip yn derbyn cymeradwyaeth gan 2 wrandäwr neu fwy bydd yn cael ei dderbyn.

I gychwyn gwrando gwnewch yn siŵr fod gan eich dyfais uchelseinydd neu socedi ar gyfer clustffonau – a’u bod nhw’n gweithio!

Ar ôl sicrhau fod rhain gennych, gallwch gychwyn drwy glicio neu bwyso ar y saeth werdd – bydd yn agor tudalen gyda clip arno a botymau Iawn mewn Gwyrdd a Na mewn Coch. Cliciwch y saeth werdd a gwrando ar y llais. Os ydych yn gallu clywed y llais yn glir a’ bod y llais yn ynganu’r geiriau yn gywir, cliciwch Iawn.

Os nad yw’r llais yn glir, yr ynganu’n anghywir neu rhyw nam technegol ar y clip, cliciwch y botwm Na. Os nad ydych yn siŵr, gallwch glicio’r botwm Hepgor ar y gwaelod ar y dde a symud ymlaen i’r clip nesaf.


Ar ôl gwrando ar bump clip bydd y clipiau’n cael eu llwytho i fyny a byddwch yn derbyn cais i wrando ar 5 yn rhagor.

Cliciwch ar y botwm du i wrando ar bump clip arall.

Rydym yn awyddus i gasglu 100 awr o ddata recordio, felly mae angen recordio llawer iawn o glipiau gan llawer iawn o bobl. Daliwch ati, os gwelwch chi’n dda. 🙂

Un sylw ar “Common Voice Cymraeg – Gwrando

  1. Hysbysiad: Common Voice Cymraeg – Siarad – Meddal

Mae sylwadau ar gau.