Common Voice Cymraeg – Siarad

Gan | 19/09/2018

Common Voice yw’r cyfle gorau ar hyn o bryd i sicrhau fod y Gymraeg yn mynd i gael ei ddeall gan beiriannau digidol yn y dyfodol. Mae trwydded Common Voice yn un agored, sy’n golygu ei fod ar gael i ddatblygwyr bach a mawr i wneud defnydd ohonon.

Po fwyaf o leisiau ac acenion sydd gennym gorau oll. I wneud yn siŵr y bydd eich llais chi’n cael ei ddeall gan y peiriannau – recordiwch!

Mae gwefan Common Voice Cymraeg yn www.voice.mozilla.org/cy/new

Mae modd defnyddio’r porwr Firefox neu Chrome ond nid Microsoft Edge i wneud hyn ar gyfrifiadur desg neu liniadur a defnyddio Chrome neu Firefox ar ffonau neu dabledi Android.

Mae ap ar gyfer iPhone ac iPad ar gael o’r App Store.

Mae’r dudalen yn cynnig dau weithgaredd: Siarad a Gwrando.

I recordio gallwch glicio ar y cylch mawr coch gyda’r eicon meicroffon arno. Bydd yn eich cymryd i’r dudalen Recordio.

I gychwyn recordio gwnewch yn siŵr fod gan eich dyfais feicroffon ac uchelseinydd neu socedi ar gyfer rhai allanol – a’u bod nhw’n gweithio!

Ar ôl sicrhau fod rhain gennych, gallwch gychwyn drwy glicio neu bwyso ar y cylch rhimyn coch gydag eicon meicroffon arno – bydd blwch sgwâr rhimyn coch yn ymddangos. Darllenwch y clip – ‘Roedd y pryd yn ardderchog’, yn yr achos yma. Ar ôl gorffen darllen, cliciwch y cylch rhimyn coch eto.

Mae modd gweld os yw’r recordiad yn iawn drwy glicio ar y saeth ar rhan uchaf y dudalen ar y dde. Bydd modd clywed ansawdd y recordiad ac a yw’n swnio’n naturiol. Mae angen osgoi synau hymian o’r cyfrifiadur neu gam ynganu geiriau. Os oes yna rhywbeth o’i le mae’n hawdd ail recordio drwy glicio ar y saeth cylch i’r dde o’r saeth chwarae nôl.

Os yw popeth yn iawn, ewch ymlaen at y clip nesaf – ‘Beth yw’r tywydd yfory?’ – eto, yn yr achos yma. Mae rhai tudalennau yn cynnwys geiriau wedi eu rhannu gydag atalnodau. Mae’r rhain wedi eu dewis gan ein harbenigwyr ieithyddol i sicrhau fod y clipiau’n cynnwys y phonemau angenrheidiol i gyd ar gyfer y Gymraeg. Felly, os ydyn nhw’n swnio’n rhyfedd i’w darllen, mae nhw’n angenrheidiol. 🙂

Ar ôl recordio pump clip mae modd adolygu a chadarnhau’r recordiadau. Gan ei bod hi’n hawdd ail recordio clipiau mae’n werth sicrhau’r ansawdd cyn mynd ymlaen a clicio neu bwyso ar y botwm glas Cyflwyno.

Ymlaen felly i’r 5 clip nesaf i’w recordio, gan glicio ar y botwm du. Rydym yn awyddus i gasglu 100 awr o ddata recordio, felly mae angen recordio llawer iawn o glipiau gan llawer iawn o bobl. Daliwch ati, os gwelwch chi’n dda. 🙂