Archifau Categori: Windows Cymraeg

Microsoft Windows yn Gymraeg.

Y Microsoft Edge Newydd :-)

Diweddariad *Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg* Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio: Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in… Darllen Rhagor »

LibreOffice 5.3

          Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg. Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3 Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn. Gall llwybrau… Darllen Rhagor »

Windows 10 Cymraeg

Mae Windows 10 ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn ac yn dychwelyd i’r bwrdd gwaith traddodiadol wedi ei ganoli o gwmpas y botwm Cychwyn.       Sut mae cael gafael ar Windows 10? Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y… Darllen Rhagor »

Windows 8 Cymraeg

Mae Microsoft yn gefnogwr brwd i’r Gymraeg ac yn darparu rhyngwyneb Cymraeg i Windows 8 ac 8.1. Mae’n hawdd gosod y Gymraeg – mae’r cyfan yn cael ei wneud o fewn y system wrth i chi ddewis iaith. Ewch i’r Panel Rheoli -Win+R a theipio Control Panel sydd hawsaf. Ar ôl cyrraedd chwilio am Clock,… Darllen Rhagor »

Cymorth Sillafu Cymraeg yn Word

Wrth ysgrifennu Saesneg yn Microsoft Word mae’r mwyafrif ohonom yn gwneud defnydd mawr o’r ‘sgwigls coch’ sy’n amlygu unrhyw eiriau sy’n debygol o fod wedi’u camsillafu. Nid pawb sy’n ymwybodol fod y nodwedd hon hefyd ar gael ar gyfer  y Gymraeg. Mae’n gweithio os ydych chi wedi gosod y rhyngwyneb Cymraeg neu’n dal i ddefnyddio’r… Darllen Rhagor »

Windows yn y Gymraeg

Ydi, mae Microsoft Windows ar gael yn Gymraeg (a hynny ers rai blynyddoedd bellach) ond yn anffodus mae’n rhaid i chi osod ei phecyn iaith â llaw. Ofnadwy, dwi’n gwybod.

Microsoft Office yn y Gymraeg

Nid yw Microsoft Office yn ran o Windows, felly mae’n rhaid llwytho pecyn iaith annibynnol er mwyn Cymreigio rhyngwyneb Office. Mae’r pecyn iaith ar gyfer Office 2003 ar gael yma, tra bo’r pecyn iaith ar gyfer Office 2007 ar gael o’r dudalen hon. Mae’n werth nodi fod y gwirydd sillafu Cymraeg yn becyn sydd eto… Darllen Rhagor »