Archifau Categori: Porwyr

Deall yn Well

Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio. Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n… Darllen Rhagor »

Firefox 42

Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio. Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae… Darllen Rhagor »

Firefox 36

              Mae Firefox 36 wedi ei ryddhau ac yn cynnwys rhai nodweddion newydd: Y gallu i cydweddu teils sydd wedi eu pinio ar dudalen tab newydd a Cefnogaeth lawn i brotocol HTTP/2. Mae HTTP/2 yn galluogi gwe cynt, haws ei gynyddu neu leihau ac ymatebol. Os ydych ar borwr… Darllen Rhagor »