Archifau Categori: Amrywiol

Pob math o bethau amrywiol a diddorol!

Deall yn Well

Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio. Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n… Darllen Rhagor »

Firefox 42

Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio. Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae… Darllen Rhagor »

Skype Cymraeg ar eich Cyfrifiadur

Mae rhyngwyneb Cymraeg ar gael ar gyfer Skype. Beth yw Skype? Rhaglen galwadau fideo neu lais am ddim lle gallwch gysylltu â theulu, ffrindiau, cydweithwyr yn rhywle cyn belled â bod ganddyn nhw gopi o Skype ar eu cyfrifiadur. Hefyd, mae modd talu Skype a gwneud galwadau i linellau ffôn cyffredin, fel rheol am bris… Darllen Rhagor »

Cymraeg ar yr iPhone

Does dim rhyngwyneb Gymraeg ar gael ar gyfer yr iPhone, ond mae modd newid rhai o osodiadau’r system i’r Gymraeg, gan gynnwys enwau’r dyddiau a’r misoedd yn y calendr. I newid y gosodiadau, ewch i sgrin gartref  yr iPhone a dewis: Settings > General > International > Region Format > Welsh (United Kingdom) Wedi i… Darllen Rhagor »

Freeview Cymraeg

Wyddoch chi fod Pace wedi ryddhau blwch digidol ar un adeg oedd â’r cyfarwyddiadau ar gael yn Gymraeg?