Archifau Categori: Swyddfa

Casgliad o raglenni swyddfa sy’n cyfateb yn fras i Microsoft Office

Mozilla Thunderbird yn Gymraeg

Mae’r rhaglen e-bost cynhwysfawr Thunderbird ar gael bellach yn Gymraeg. Mae’r rhaglen yn cynnwys y gallu i dderbyn ac anfon e-byst o amryw o gyfrifon, e.e. Gmail neu Yahoo a chadw copïau o’ch e-byst ar-lein ar eich cyfrifiadur neu mewn man diogel. Mae hefyd yn cynnwys llyfr cyfeiriadau ac y gallu trin gwasanaethau negeseuon gan… Darllen Rhagor »

Skype Cymraeg ar eich Cyfrifiadur

Mae rhyngwyneb Cymraeg ar gael ar gyfer Skype. Beth yw Skype? Rhaglen galwadau fideo neu lais am ddim lle gallwch gysylltu â theulu, ffrindiau, cydweithwyr yn rhywle cyn belled â bod ganddyn nhw gopi o Skype ar eu cyfrifiadur. Hefyd, mae modd talu Skype a gwneud galwadau i linellau ffôn cyffredin, fel rheol am bris… Darllen Rhagor »

Cyflwyniad i LibreOffice

Dyma gyflwyniad difyr iawn i LibreOffice ar ffurf animeiddiad. Mae i’w weld yn gyflawn yn YouTube   Mae LibreOffice ar gael o Wefan Cymraeg LibreOffice. Mwynhewch!

LibreOffice

Mae LibreOffice yn gasgliad o raglenni swyddfa sydd wedi eu datblygu ar sail OpenOffice.org. Mae’r pecyn yn cynnwys prosesydd geiriau, taenlen, cyflwynydd a chronfa ddata. Mae’r pecyn yn debyg i Microsoft Office ac yn medru efelychu ffeiliau Office yn reit effeithiol. Mae’r pecyn ar gael o wefan LibreOffice am ddim. Mae’r fersiwn Cymraeg ar gael… Darllen Rhagor »

Apache OpenOffice

Casgliad o raglenni swyddfa yw Apache OpenOffice. Mae’r casgliad yn cynnwys prosesydd geiriau, taenlen, cronfa ddata a rhaglenni cyflwyno a lluniadu. Mae’r pecyn yn gallu trin y rhan fwyaf o ffeiliau Microsoft Office ac yn cynnig gwneud hynny am ddim. Ers sefydlu LibreOffice dyw OpenOffice.org ddim yn darparu cyfieithiad Cymraeg. Mae’n well defnyddio LibreOffice o… Darllen Rhagor »