Archifau Categori: Dim Categori

Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg

Mae dilysu’r clipiau yn hanfodol i gael y dechnoleg i weithio ar ei orau. Dyma fideo’n dangos sut i gyfrannu tuag at wrando a dilysu clipiau llais Common Voice Cymraeg. Pam? Mae wedi dod yn amlwg mor fawr yw ein dibyniaeth ar dechnoleg, gyda’r defnydd o dechnolegau clyfar yn dod yn ran ymarferol ym mywydau… Darllen Rhagor »

‘Hwb’ i dechnoleg iaith o gael Alexa yn dysgu Cymraeg

Erthygl ar Cymru Fyw yn cyfweld Dewi Bryn Jones o Ganolfan Bedwyr a Huw Marshal am heriau datblygu technoleg iaith a’r Gymraeg. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52523341?at_custom4=9C99A4C8-8F6D-11EA-8CCC-B4DAC28169F1&at_campaign=64&at_custom3=%40BBCCymruFyw&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D Mae modd cyfrannu at Common Voice Cymraeg drwy voice.mozilla.org/cy

Swydd Peiriannydd Meddalwedd, Uned Technolegau Iaith

Unrhyw un awydd ymuno gyda’r tîm technolegau iaith ym Mhrifysgol Bangor? Mae ganddyn nhw swydd peiriannydd meddalwedd ar brojectau technoleg iaith a lleferydd yn cael ei hysbysebu ar y funud – gw: https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=4871&nPostingTargetID=5225&mask=extcy&lg=CY  

WordPress 5.4

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress – 5.4 wedi ei ryddhau. Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth dechnegol! Dyma’r broliant: WordPress 5.4 Adeiladu mwy gyda blociau, yn gyflymach ac yn haws. Dywedwch helo wrth ragor a gwell. Rhagor o ffyrdd i wneud i’ch tudalennau ddod yn fyw. Gyda ffyrdd haws o wneud y cyfan a’u… Darllen Rhagor »

700 yn cefnogi Common Voice!!

Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr! Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂 Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n… Darllen Rhagor »

Fideo Recordio eich Llais i Common Voice

Fel anogaeth i LOT o bobl gyfrannu eu lleisiau LOT o weithiau i Common Voice Cymraeg, dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LOT FAWR IAWN* o ddata. 🙂   Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!  

Firefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau

Mae Firefox Send yn wasanaeth rhannu ffeiliau rhad ac am ddim y gall unrhyw un ei defnyddio, does dim rhaid defnyddio Firefox na bod a Chyfrif Firefox. Mae modd ychwanegu ffeiliau hyd at 1GB fel defnyddiwr heb gofrestru. Mae maint y ffeiliau’n codi i 2.5Gb i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae cofrestru’n golygu bod â Chyfrif… Darllen Rhagor »

Android yn Gymraeg

Mae Android nawr ar gael yn Gymraeg ar eich ffôn! Mae’r freuddwyd o gael Android yn Gymraeg wedi ei gwireddu bron yn llwyr diolch i ymdrechion gwirfoddol Aled Powell. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi ei seilio ar LineageOS ac mae’n rhaid fflachio ROM LineageOS ar i ffôn sy’n cael ei gefnogi gan y system. Mae LineageOS… Darllen Rhagor »