croeso
rhaglenni
projectau
amdanom
cysylltiadau

OpenOffice.org Cymraeg
Pecyn swyddfa cynhwysfawr sy'n cynnwys rhaglen prosesu geiriau, taenlen, cronfa ddata a rhaglen gyflwyno. Mae'n cynnwys gwirydd sillafu Cymraeg hefyd.

OpenOffice.org Dwyieithog
Fel yr uchod ond yn cynnwys modd i newid o ryngwyneb Cymraeg i'r Saesneg ac yn ôll. Mae dewis newid gwirydd sillafu hefyd.

OpenOffice.org Agored
Fersiwn o Openoffice.org Cymraeg gyda botymau dewis iaith rhyngwyneb, ffeiliau cymorth Cymraeg llawlyfr cynhwysfawr.

NeoOffice
OpenOffice.org ar gyfer y Mac

Microsoft Office 2003
Mae modd cael pecyn iaith sy'n newid y rhyngwyneb ac yn gosod gwirydd sillafu Cymraeg

Microsoft Office XP
Gwirydd sillafu Cymraeg

Canolfan Rheoli Iaith

Offeryn ar gyfer newid iaith rhyngwyneb Windows XP ac Office 2003. Delfrydol ar gyfer sefyllfaoedd dwyieithog.

Abiword
Prosesydd geiriau gyda rhyngwyneb Cymraeg.

AceMoney
Rhaglen cyllid personol

Cysgliad
Pecyn o raglenni gwirydd gramadeg a sillafu, geiriadur electronig a thesawrws.

ToBach
Ffordd rhwydd o osod acenion ar rhaglenni o fewn Windows 2000 a Windows XP

Scribus

Rhaglen cynllunio tudalennau sy'n cynnal rhai safonnau profesiynnol maes dylunio.

EdGair
Rhaglen prosesu geiriau gyda llais.