09/02/2016

Cyfieithu :: Translate

Tu Mewn

Archifau

Rhyngrwyd

Gwybodaeth am raglenni sy’n ddefnyddiol ar y we.

[Nodyn gan Gruff: Mae’r pwyntiau bwled isod yn cael eu cynhyrchu gan ategyn. Mae’n cynhyrchu rhestr awtomatig o gategoriau’r dudalen. Petai’n gallu estyn brawddeg gyntaf/crynodeb ar eu cyfer hefyd, byddai’n wych]

[Gol – wedi gweithredu hyn isod HEB yr ategyn (h.y. yn y cod ei hun). Angen ysgrifennu pwt cyflwyno am yr adran Rhyngrwyd ar y brig ac yna trosi’r wybodaeth am feddalwedd bennodol yn is-dudalennau).

 • aMSN
 • Firefox
 • Google – Cyfieithu
 • Joomla
 • Opera
 • Roundcube
 • Star Downloader Lite
 • uTorrent
 • WordPress
 • Anfon a derbyn e-bost, blogio a phori’r we

  Facebook
  Cymdeithasu, rhannu, busnesa.

  Firefox
  Rhaglen pori’r we poblogaidd, mae gyflym yn ddiogelach ac yn gyfeillgar. Mae modd gosod ategynnau at bob math o bwrpas hefyd…

  Netvibes
  Casglu gwybodaeth darpariaeth llif gwybodaeth o bob man

  Thunderbird
  Rhaglen e-bost cynhwysfawr sy’n cynnwys gwirydd sillafu Cymraeg.

  Gwe-lywiwr
  Pecyn o raglenni gwe -crwydro’r we, e-bost, llyfr cyfeiriadau a dylunydd tudalennau gwe.

  Opera
  Rhaglen pori’r we ac e-bost.

  Nireblog
  Gwasanaeth blogio Cymraeg rhad ac am ddim

  aMSN
  Negesydd cyflym ar gyfer MSN

  WordPress
  Rhaglen ar gyfer creu eich blog eich hun.

  Awstats
  Rhaglen mesur ymweliadau i safel gwe

  Google
  Chwilio am bopeth …

  phpNUKE
  Rhaglen rheoli cynnwys poblogaidd

  StarDownloader
  Rhaglen ar gyfer rheoli llwytho i lawr.

  Plone
  Rhaglen rheoli cynnwys cynhwysfawr

  PBwiki
  Wiki!

  Joomla
  System Rheoli Cynnwys ar gyfer creu safleoedd gwe.

  Firefox

  Mae gan Firefox rhyngwyneb hawdd ei ddeall ac mae’n rhwystro firysau, rhaglenni ysbio a llamlenni. Mae’n cynhyrchu tudalennau gwe yn gynt nag erioed ac mae’n hawdd i osod a mewnforio […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  Opera

  Mae i Opera gefnogwyr selog iawn fel porwr bach a chyflym. Gyda’r galw am fwy o nodweddion mae Opera wedi tyfu cryn dipyn ond mae’n dal yn un o’r ffefrynnau. […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  aMSN

  Mae rhaglenni negesu yn boblogaidd iawn erbyn hyn ac yn ffordd ddifyr i gysylltu â ffrindiau ar y we. Un o’r dewis o raglenni yn defnyddio protocolau diweddaraf MSN yw […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  WordPress

  System enwog ar gyfer creu blog yw WordPress. Mae’r fersiwn diweddaraf yn cynnwys modd i osod tudalennau sefydlog yn ogystal â rhai sy’n symud i lawr gydag amser. Mae dau […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  Google - Cyfieithu

  Star Downloader Lite

  Os ydych am lwytho rhai o’r rhaglenni oddi ar y safle hwn yna bydd angen Star Downloader arnoch. Os ydych wedi cael y profiad o golli pecyn wrth ei lwytho […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  Joomla

  System rheoli cynnwys safonnol ar gyfer creu safleoedd gwe syml neu gymleth. Yn addas ar gyfer sefydliadau bach a mawr.

  Mae’r deunydd Cymraeg ar gyfer Joomla i’w cael yn fan hyn.

  Mae […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  uTorrent

  Mae uTorrent yn raglen safonol ar gyfer trin ffeiliau BitTorrent. Pwrpas system BitTorrent yw caniatáu i ffeiliau gael eu trosglwyddo ar draws y rhyngrwyd gan ddefnyddio mwy nag un ffynhonnell […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy

  Skype

  Roundcube

  Rhaglen gwe-bost IMAP i’w redeg oddi ar weinydd o fewn eich porwr yw Roundcube. Mae ei ryngwyneb yn debyg iawn i’r hyn sydd i’w weld ar rhaglenni e-bost cyffredin fel […]
  Cliciwch ar y teitl i ddarllen mwy