11/02/2016

Cyfieithu :: Translate

Tu Mewn

Archifau

Media Portal

Rhaglen amlgyfrwng personol yw MediaPortal. Mae’n cynnig yr un math o ddarpariaeth â Media Center Microsoft ond ei fod yn rhaglen rydd ac yn gofyn caledwedd llai arbenigol. Mae modd rhedeg y rhaglen drwy gysylltiad â theledu. Ceir canlyniad gwell o ddefnyddio teledu LCD.

Mae’r rhaglen yn cynnwys y gallu i wylio a rheoli sianel teledu a lloeren, analog neu ddigidol, drwy gyfrwng cerdyn teledu pwrpasol. Mae hefyd yn cynnig darpariaeth debyg ar gyfer gwrando ar raglenni radio. Mae’n cynnig trin lluniau, cerddoriaeth, ffilmiau fel un man cyfleus i’w cadw.

Caledwedd:

Mae’n rhaid bod gennych gerdyn teledu i ddefnyddio agwedd teledu’r rhaglen.

Gosod y Gymraeg

Ewch i’r gyrrwr C: a chwilio am ffoder ProgramData (yn Windows7) a chlicio drwy ffolderi Team MediaPortal, MediaPortal a Language. Agorwch y ffeil mediaportal.zip a gosod y ffeil testun i fewn yn y ffolder languages. Cychwynnwch MediaPortal Configuration yna i General a’i agor allan ac i Skin a dewis y Gymraeg

Mae’r ffeil iaith i’w gael yn fan hyn.