09/02/2016

Cyfieithu :: Translate

Tu Mewn

Archifau

Microsoft a’r Gymraeg

Mae Microsoft yn darparu cryn dipyn o raglenni yn Gymraeg ond yn anffodus, nid yw’n eu hyrwyddo! Mae sawl fersiwn o Microsoft Windows wedi bod ar gael yn Gymraeg erbyn hyn. Ar y rhai cynnar roedd rhaid llwytho’r pecyn iaith i lawr o’r we a’i osod â llaw ond erbyn hyn mae’n bennaf yn fater o ddewis iaith o fewn y rhaglen.

Ar hyn o bryd, mae Microsoft yn darparu Windows 10, Office 2013 (Word, Excel, Outlook), Office 365, Sharepoint 2010 yn Gymraeg.

Yn ogystal, mae rhaglenni Microsoft Essentials yn Gymraeg: Oriel Lluniau, rhaglen casglu twtio ac arddangos lluniau;  Cynhyrchydd Fideos, rhaglen golygu a chyhoeddi ffilmiau ar fformatau gwahanol; Windows LiveWriter, rhaglen blogio i fformatau amrywiol, Live Mail, rhaglen e-bost a chalendr; OneDrive, gwasnaeth cadw ffeiliau ar y we. Mae rhai o’r rhain wedi dyddio braidd on dal ar gael gan Microsoft. Defnyddiwch nhw cyn iddyn nhw fynd.

O fewn Windows 10 mae rhai apiau hefyd ar gael yn Gymraeg, y Siop, Xbox, Calendr,

Yr hyn sy’n rhyfedd yw nad oes sôn am y rhain ar wefan Microsoft. Doh!

Adborth Darllennydd

6 Ymateb at “Microsoft a’r Gymraeg”

 1. Cochyn yn dweud:

  Fersiwn 64-did o Windows Vista sydd gyda fi. Ydy hynny’n golygu nad yw’n bosib Cymreigio’r rhyngwyneb, er bod modd gwneud ar gyfrifiaduron llai pwerus?

 2. Rhos yn dweud:

  Yn ôl cyfarwyddiadau Microsoft:

  Llwyfannau a gefnogir: Dim ond gyda fersiynau 32-did o Windows Vista y gall Pecynnau Rhyngwyneb Iaith weithio a does dim modd eu gosod ar fersiynau blaenorol o Windows nac ar fersiynau 64-did o Windows Vista.

  Na, felly yn anffodus. Mae ar gael ar gyfer Windows 7 64-did.

 3. Glenn yn dweud:

  Helo. Rwy’n rhedeg Windows 7, fersiwn 64-did ac newydd lawrlwytho’r sillafydd ar gyfer fy fersiwn o Office XP (Word yn benodol). Y broblem sydd gennyf yw nad yw’n gweithio. Rwy wedi dilyn bob hynt a awgrymir gan Microsoft, ond nid wyf wedi dod o hyd i lonydd!

  Oes awgrymiadau gennych, Meddal? Diolch.

 4. Einion yn dweud:

  Oes unrhyw newyddion am becyn iaith ar gyfer Windows 8?

 5. Rhos yn dweud:

  Dim hyd y gwn i – does gen i ddim cyfrifiadur sy’n rhedeg Windows 8. Aeth 2 – 3 mis heibio cyn i becyn iaith Windows 7 ymddangos.

 6. Rhos yn dweud:

  Mae holl offer Cymraeg Microsoft gan gynnwys Windosw 8, Office 2013 a lot o bethau eraill ar gael o’u Canolfan Llwytho i lawr yn:
  http//:www.http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=cy

Gadael Ymateb