Windows 11 Newydd

Mae Windows 11 wedi cyrraedd ac mae ar gael am ddim ac yn Gymraeg. Ewch i’ch dalen Diweddaru a Diogelwch i weld os ydych yn cael cynnig. Nid pawb fydd. Er mwyn cynyddu elfennau diogelwch y system mae Microsoft wedi penderfynu cyfyngu Windows 11 ar gyfer cyfrifiaduron diweddar yn unig. Os oes gennych chi gyfrifiadur… Darllen Rhagor »

LibreOffice 7.2 Newydd

LibreOffice 7.2 yw’r fersiwn mawr diweddaraf, mae’n cynnig gwell perfformiad, gwell cydnawsedd, a llawer o nodweddion newydd i roi hwb i’ch gwaith. Edrychwch ar y fideo isod am drosolwg – ac yna sgrolio i lawr am ragor o fanylion… Beth sydd i’w weld Yn LibreOffice 7.2, mae ffenestr llamlen newydd o dan y ddewislen Cymorth… Darllen Rhagor »

Joomla! 4.0

Mae Joomla! yn System Reoli Cynnwys poblogaidd ar gyfer creu gwefannau. Mae’r fersiwn Gymraeg yn becyn llawn o safbwynt y defnyddiwr a’r gweinyddwr.  Os nad ydych wedi defnyddio Joomla o’r blaen neu heb wneud ers sawl blwyddyn beth am roi cynnig arni?  Rhyddhawyd pecyn Cymraeg Joomla 4 ar Awst 17eg, yr un diwrnod a Joomla… Darllen Rhagor »

WordPress 5.8 Newydd

Mae’r fersiwn diweddaraf newydd ei gyflwyno ac ar gael ar eich gwefan WordPress neu ar wefan WordPress.org. Mae’n cynnig gwelliannau yn y golygydd blociau a phatrymau gwefannau. Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth. Dyma’r cyflwyniad: Tri Phwerdy Hanfodol Rheoli Teclynnau gyda Blociau Ar ôl misoedd o waith caled, mae grym blociau wedi dod i’r… Darllen Rhagor »

Gwasanaeth VPN Newydd Mozilla

Mae Mozilla wedi datblygu gwasanaeth VPN sy’n cynnig y cyfle i greu cysylltiadau mwy preifat a diogel i’r rhyngrwyd. Mae’r ‘twnnel’ yn cuddio’ch cyfeiriad IP ac yn amgryptio’r traffig rhyngddo’ch â’ch darparwr VPN fel nad oes modd i unrhyw un ei ddehongli na’i addasu. Mae ar gael ar gyfer offer Apple, Android, Windows ac Ubuntu.… Darllen Rhagor »

Dyfodol Deep Speech Mozilla

Mae Mozilla wedi cyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer datblygu ymhellach Deep Speech, eu system adnabod lleferydd awtomatig, y tu allan i’r sefydliad. DeepSpeech PlayBook provides a rich resource for supporting the creation of speech recognition models Byddwch yn cofio mai Deep Speech sy’n gyrru Macsen, yr ap cynorthwyydd personol Cymraeg sydd i’w gael ar gyfer… Darllen Rhagor »

Nawdd NVIDIA i Common Voice

Mae’r Mozilla Foundation wedi cyhoeddi bod cwmni technoleg NVIDIA wedi cyfrannu $1.5 miliwn er mwyn cefnogi datblygiad project Common Voice. Mozilla partners with NVIDIA to democratize and diversify voice technology “Launched in 2017, Common Voice aims to level the playing field while mitigating AI bias. It enables anyone to donate their voices to a free,… Darllen Rhagor »

Cael Firefox Browser ar gyfer Chromebook

Mae gosod Firefox ar eich Chromebook yn dod a nifer o fanteision: Mae Firefox ar gael yn Gymraeg ac mae modd defnyddio gwirydd sillafu Cymraeg. Diogelwch rhag tracio parhaus: oherwydd ei ragosod mae Firefox yn rhedeg Diogelwch Rhag Tracio Uwch (ETP) i ddiogelu eich data personol rhag tracwyr. Cefnogi technoleg annibynnol: gan fod y mwyafrif… Darllen Rhagor »

Polisi Cenedlaethol Seilwaith Ieithyddol y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r ddogfen ymgynghori – Polisi cenedlaethol seilwaith ieithyddol y Gymraeg. “Pan fyddwn ni’n sôn am ‘seilwaith ieithyddol’, rydyn ni’n sôn am y pethau sy’n ein helpu i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd. Y brics a’r morter fel geiriaduron ac adnoddau terminoleg, a’r holl waith ymchwil a safoni sy’n mynd ymlaen… Darllen Rhagor »